Publikuss

Dr. Somogyi Andrea pszichiáter és igazságügyi orvosszakértő

2023. március 10. 17:43 - Publikus Team

FELHÍVÁS!

Dr. Somogyi Andrea pszichiáter és igazságügyi orvosszakértő

(1053 Budapest, Kecskeméti utca 11. II. em. 9/A)

a Btk. több pontját és az alábbi etikai szabályokat szeghette meg:

 

Az általa törvénytelenül készített szakvéleménnyel (8274/12184/2018.) a Btk-ba ütköző hamis tanúzás, közfeladati helyzettel visszaélés, csalás, költségvetési csalás, megalázás és gondatlan károkozás bűncselekmények kerülhettek elkövetésre, amiről az alábbi cikk  jelent meg és a fentiekre bizonyítékul szolgál <Kattints rá>::

Az igazságszolgáltatás legalja

 

Hippokratészi eskü

Tehetségemhez és tudásomhoz mérten fogom megszabni a betegek életmódját az ő javukra, és mindent elhárítok, ami ártana nekik.

 

Orvosi eskü:

Legfőbb törvénynek tekintem a betegek testi és lelki gyógyítását, a betegségek megelőzését.

Minden erőmmel arra törekszem, hogy megőrizzem az orvosi hivatás tisztaságát és tekintélyét.

 

Orvosi etika

Az orvos soha nem vehet részt kínzásban, bármiféle kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódban. Az e bekezdésben foglaltak megszegése kirívóan súlyos etikai vétség.

Az orvosoknak az egészségügyi ellátás nyújtása során az igazságosság, egyenlő elbánás elvét kell követniük.

Az orvosoknak elkötelezettnek kell lenniük szakmájuk etikai szabályainak betartása és betartatása mellett és törekedniük kell arra, hogy ezt mások is tiszteletben tartsák…

Az orvos köteles a tőle elvárható módon betege fájdalmát, félelemérzését csökkenteni.

Még kilátástalannak tűnő esetben is vigaszt kell nyújtania, erőt adva betegének.

A beteg jólléte mindenekelőtt

Ha az orvos egészségi alkalmasságát érintő fizikai vagy mentális rendellenesség fennállását észleli, köteles a megfelelő orvosi segítséget igénybe venni…

Közös érdek, hogy az orvos megőrizze a közélet tisztaságát és az orvos-társadalom tekintélyét.

 

Mindezek tekintetében orvosetikai panasz lett benyújtva a Belügyminisztérium - Egészségügyi Tudományos Tanácsa részére és a Szegedi Tudományegyetemen az orvosi címének visszavonására lett javaslat téve!

 

komment
süti beállítások módosítása